Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Gegevensbescherming

De Stoffengalerij Privacyverklaring (25-05-'18)

DE STOFFENGALERIJ Privacyverklaring

DE STOFFENGALERIJ Sussexstraat 1, 8840 Westrozebeke, BE 0645.987.039 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DE STOFFENGALERIJ, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DE STOFFENGALERIJ  verstrekt. Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM DE STOFFENGALERIJ GEGEVENS NODIG HEEFT

 

DE STOFFENGALERIJ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DE STOFFENGALERIJ  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG EN WAAR DE STOFFENGALERIJ GEGEVENS BEWAART

 

DE STOFFENGALERIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft Server omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

 

DELEN MET ANDEREN

 

DE STOFFENGALERIJ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van DE STOFFENGALERIJ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

DE STOFFENGALERIJ  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij aanvullen. Een ander deel van de site wordt gehost door Black Lion, Deerlijksestraat 57, 8500 Kortrijk,

 

DE STOFFENGALERIJ heeft Google geen toestemming gegeven om via DE STOFFENGALERIJ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ccaps.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. DE STOFFENGALERIJ   zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

DE STOFFENGALERIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van DE STOFFENGALERIJ  worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DE STOFFENGALERIJ   verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DE STOFFENGALERIJ op via

 

info@destoffengalerij.be

DE STOFFENGALERIJ  

Sussexstraat 1

8840 Westrozebeke

BE 0645.987.039

 

KLACHTEN OF MELDINGEN

 

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).